Ákos Vonyik
Blatná na Ostrove č. 227,  PSČ: 930 32
Telefón: 031-5598-471,   Mobil: 0908-310-648
E-mail: vonyikakos@gmail.com
  map       facebook